web panel

Bezpłatny Panel Hostingowy i VPS VESTA to rozwiązanie o otwartym kodzie źródłowym, do przyłączenia na dedykowanym serwerze VPS lub w Chmurze AWS. Panel ten, pozwala na konfigurację kont użytkowników i dopisanie im zasobów serwera, a także konfigruację usług takich jak poczta elektroniczna, serwer DNS, WEB serwer, serwer Bazy Danych oraz zadania w CRON i Backup. VESTA to całkowicie bezpieczne rozwiązanie, mające ochronę antywirusową i AntySpam.

www: https://vestacp.pl/