Pomoc w opiece nad seniorem

przez | 28 sierpnia, 2021

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całej Polsce. Oferta stanowi różne formy opieki, w tym opieka całodobowa, państwowe i prywatne domy opieki, a także stacjonarne oraz domowe hospicja. Pomoc adresowana jest do osób starszych potrzebujących wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny personel lekarski, pielęgnarek, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl